Forum und email

ibase_gen_id

(PHP 5)

ibase_gen_id — Increments the named generator and returns its new value

Beskrivelse

mixed ibase_gen_id ( string $generator [, int $increment [, resource $link_identifier ]] )
Warning

Denne funktion er på nuværende tidspunkt ikke dokumenteret; kun dens argumenter er til rådighed.

Returneringsværdier

Returns new generator value as integer, or as string if the value is too big.