Forum und email

ibase_maintain_db

(PHP 5)

ibase_maintain_db — Execute a maintenance command on the database server

Beskrivelse

bool ibase_maintain_db ( resource $service_handle , string $db , int $action [, int $argument ] )
Warning

Denne funktion er på nuværende tidspunkt ikke dokumenteret; kun dens argumenter er til rådighed.

Returneringsværdier

Returnerer TRUE ved succes, FALSE ved fejl.