Forum und email

ibase_modify_user

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

ibase_modify_user — Modify a user to a security database (only for IB6 or later)

Beskrivelse

bool ibase_modify_user ( resource $service_handle , string $user_name , string $password [, string $first_name [, string $middle_name [, string $last_name ]]] )
Warning

Denne funktion er på nuværende tidspunkt ikke dokumenteret; kun dens argumenter er til rådighed.

PHP 4 uses server , dba_user_name and dba_user_password instead of service_handle parameter.

Returneringsværdier

Returnerer TRUE ved succes, FALSE ved fejl.