Forum und email

ibase_server_info

(PHP 5)

ibase_server_info — Request information about a database server

Beskrivelse

string ibase_server_info ( resource $service_handle , int $action )
Warning

Denne funktion er på nuværende tidspunkt ikke dokumenteret; kun dens argumenter er til rådighed.