Forum und email

ibase_service_attach

(PHP 5)

ibase_service_attach — Connect to the service manager

Beskrivelse

resource ibase_service_attach ( string $host , string $dba_username , string $dba_password )
Warning

Denne funktion er på nuværende tidspunkt ikke dokumenteret; kun dens argumenter er til rådighed.