Forum und email

ibase_service_detach

(PHP 5)

ibase_service_detach — Disconnect from the service manager

Beskrivelse

bool ibase_service_detach ( resource $service_handle )
Warning

Denne funktion er på nuværende tidspunkt ikke dokumenteret; kun dens argumenter er til rådighed.

Returneringsværdier

Returnerer TRUE ved succes, FALSE ved fejl.