Forum und email

iis_get_service_state

(No version information available, might be only in CVS)

iis_get_service_state — Returns the state for the service defined by ServiceId

Beskrivelse

int iis_get_service_state ( string $service_id )
Warning

Denne funktion er på nuværende tidspunkt ikke dokumenteret; kun dens argumenter er til rådighed.