Forum und email

iis_remove_server

(No version information available, might be only in CVS)

iis_remove_server — Removes the virtual web server indicated by ServerInstance

Beskrivelse

int iis_remove_server ( int $server_instance )
Warning

Denne funktion er på nuværende tidspunkt ikke dokumenteret; kun dens argumenter er til rådighed.