Forum und email

mssql_get_last_message

(PHP 4, PHP 5, PECL odbtp:1.1.1-1.1.4)

mssql_get_last_message — Returns the last message from the server

Beskrivelse

string mssql_get_last_message ( void )
Warning

Denne funktion er på nuværende tidspunkt ikke dokumenteret; kun dens argumenter er til rådighed.