Forum und email

mssql_guid_string

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5, PECL odbtp:1.1.1-1.1.4)

mssql_guid_string — Converts a 16 byte binary GUID to a string

Beskrivelse

string mssql_guid_string ( string $binary [, int $short_format ] )
Warning

Denne funktion er på nuværende tidspunkt ikke dokumenteret; kun dens argumenter er til rådighed.