Forum und email

rmdir

(PHP 4, PHP 5)

rmdir — Removes directory

Beskrivelse

bool rmdir ( string $dirname [, resource $context ] )

Attempts to remove the directory named by dirname . The directory must be empty, and the relevant permissions must permit this.

Parameterliste

dirname

Path to the directory.

context

Note: Kontekst understøttelse blev tilføjet i PHP 5.0.0.

Returneringsværdier

Returnerer TRUE ved succes, FALSE ved fejl.

ChangeLog

Version Beskrivelse
5.0.0 As of PHP 5.0.0 rmdir() can also be used with some URL wrappers. Refer to List of Supported Protocols/Wrappers for a listing of which wrappers support rmdir().

Notes

Note: Når safe mode er aktiveret, checker PHP om biblioteket som du er ved at benytte, har det samme UID (owner) som scriptet der bliver eksekveret.

Se også