Forum und email

runkit_constant_redefine

(PECL runkit:0.7-0.9)

runkit_constant_redefine — Redefine an already defined constant

Beskrivelse

bool runkit_constant_redefine ( string $constname , mixed $newvalue )

Parameterliste

constname

Constant to redefine. Either string indicating global constant, or classname::constname indicating class constant.

newvalue

New value to assign to constant.

Returneringsværdier

Returnerer TRUE ved succes, FALSE ved fejl.