Forum und email

scandir

(PHP 5)

scandir — Lister filer og mapper fra en bestemt sti

Beskrivelse

array scandir ( string $directory [, int $sorting_order [, resource $context ]] )

Returnerer et array som indeholder fil- og mappenavne fra directory .

Parameterliste

directory

Mappen der skal gennemses.

sorting_order

Som standard, vil rækkefølge være alfabetisk i stigende retning. Hvis den valgfrie sorting_order er brugt (sat til 1), vil rækkefølgen blive alfabetisk i faldende retning.

context

Hvis du vil vide mere omkring context parameteren, læs mere her, Streams.

Returneringsværdier

Returnerer et array som indeholder fil- og mappenavne fra directory . Hvis directory ikke er en mappe vil FALSE blive returneret og en fejl i E_WARNING niveau vil fremkomme.

Eksempler

Example#1 Et simpelt scandir() eksempel

<?php
$dir    
'/tmp';
$files1 scandir($dir);
$files2 scandir($dir1);

print_r($files1);
print_r($files2);
?>

Ovenstående eksempel vil udskrive noget der ligner:

Array
(
  [0] => .
  [1] => ..
  [2] => bar.php
  [3] => foo.txt
  [4] => somedir
)
Array
(
  [0] => somedir
  [1] => foo.txt
  [2] => bar.php
  [3] => ..
  [4] => .
)

Example#2 Et PHP 4 alternativ til scandir()

<?php
$dir 
"/tmp";
$dh  opendir($dir);
while (
false !== ($filename readdir($dh))) {
    
$files[] = $filename;
}

sort($files);

print_r($files);

rsort($files);

print_r($files);

?>

Ovenstående eksempel vil udskrive noget der ligner:

Array
(
  [0] => .
  [1] => ..
  [2] => bar.php
  [3] => foo.txt
  [4] => somedir
)
Array
(
  [0] => somedir
  [1] => foo.txt
  [2] => bar.php
  [3] => ..
  [4] => .
)

Notes

Tip

Du kan bruge en URL som filnavn med denne funktion, hvis fopen wrappers er slået til. Se fopen() for flere detaljer omkring hvordan man udformer filnavnet og List of Supported Protocols/Wrappers for en liste over understøttede URL-protokoller.