Forum und email

str_ireplace

(PHP 5)

str_ireplace — Ikke verbalfølsom version af str_replace().

Beskrivelse

mixed str_ireplace ( mixed $search , mixed $replace , mixed $subject [, int &$count ] )

Denne funktion returnerer en streng eller et array med alle forekomster af search i subject (ignorerer forskel på små og store bogstaver) erstattet med den givne replace -værdi. Hvis du ikke skal bruge smarte erstatningsregler, bør du generelt bruge denne funktion i stedet for eregi_replace() eller preg_replace() med i-ændreren.

Hvis subject er et array, så bliver søg-og-erstat foretaget på hvert element i subject og returværdien er også et array.

Hvis search og replace er arrays, så tager str_ireplace() en værdi fra hvert array og bruger dem til søg-og-erstat på subject . Hvis replace har færre værdier end search , så vil en tom streng blive brugt til resten af erstatningværdierne. Hvis search er et array og replace er en streng vil denne erstatningsstreng blive brugt til hver eneste værdi i search .

Example#1 str_ireplace() eksempel

<?php
$bodytag 
str_ireplace("%body%""black""<body text=%BODY%>");
?>

Denne funktion er binært sikker.

Note: Siden PHP 5.0.0 vil antallet af fundne og erstatne needles blive returneret i count der bliver sendt som reference. Før PHP 5.0.0 var denne parameter ikke tilgængelig.

Se også: str_replace(), ereg_replace(), preg_replace() og strtr().