Forum und email

Strengfunktioner

Introduktion

Disse funktioner manipulere alle strenge på forskellige måder. Nogle mere specialiseret funktioner kan findes i regulære udtryk og URL håndtering sektionerne.

Mere information omkring hvordan strenge opfører sig, specielt i forhold til brug af enkelte og dobbelte citationstegn, og escape sekvænser, se Strenge indlægget i Typer sektionen af manualen.

Systemkrav

Ingen eksterne libraries er nødvendige for at kompilere denne udvidelse.

Installation

Der er ingen installation nødvendig for at kunne bruge disse funktioner; de er en del af PHP kernen.

Foruddefinerede Konstanter

Konstanterne nedenunder er defineret af denne udvidelse, og vil kun være tilgængelige når denne udvidelse enten er blevet kompileret ind i PHP eller dynamisk indsat under runtime.

CRYPT_SALT_LENGTH heltal
CRYPT_STD_DES heltal
CRYPT_EXT_DES heltal
CRYPT_MD5 heltal
CRYPT_BLOWFISH heltal
HTML_SPECIALCHARS (heltal)
HTML_ENTITIES (heltal)
ENT_COMPAT (heltal)
ENT_QUOTES (heltal)
ENT_NOQUOTES (heltal)
CHAR_MAX (heltal)
LC_CTYPE (heltal)
LC_NUMERIC (heltal)
LC_TIME (heltal)
LC_COLLATE (heltal)
LC_MONETARY (heltal)
LC_ALL (heltal)
LC_MESSAGES (heltal)
STR_PAD_LEFT (heltal)
STR_PAD_RIGHT (heltal)
STR_PAD_BOTH (heltal)

Se også

For endnu mere avanceret streng håndterings- og manipulationsfunktioner tag et kig på POSIX regulære udtryk funktioner og Perl kompatible regulære udtryk funktioner.

Table of Contents

 • addcslashes — Quote string with slashes in a C style
 • addslashes — Beskyt en streng med slashes
 • bin2hex — Konvertere binær data til en hexadecimal repræsentation
 • chop — Et alias for rtrim
 • chr — Returnere et specifikt tegn
 • chunk_split — Del en streng ind i mindre fragmenter
 • convert_cyr_string — Konvertér fra et kyrilisk tegnsæt til et andet.
 • convert_uudecode — Afkod en uuencode'et streng
 • convert_uuencode — Uuencode en streng
 • count_chars — Returner information om tegn brugt i en streng
 • crc32 — Beregner den flerleddede crc32 størrelse af en streng
 • crypt — En-vejs strengkryptering (hashing)
 • echo — Udskriv en eller flere strenge
 • explode — Del en streng med en streng
 • fprintf — Skriv en formateret streng til en fil
 • get_html_translation_table — Returnerer oversættelsestabellen brugt af htmlspecialchars og htmlentities
 • hebrev — Konverter logisk hebraisk tekst til en visuel tekst
 • hebrevc — Konvertere logisk hebraisk tekst til en visuel tekst med linieskift konvertering
 • html_entity_decode — Koverter alle HTML-entiteter til deres anvendelige tegn
 • htmlentities — Koverter alle anvendelige tegn til HTML-entiteter
 • htmlspecialchars_decode — Convert special HTML entities back to characters
 • htmlspecialchars — Konverter specielle tegn til HTML-entiteter
 • implode — Sammensæt array elementer med en streng
 • join — Et alias for implode
 • levenshtein — Calculate Levenshtein distance between two strings
 • localeconv — Få numerisk formateringsinformation
 • ltrim — Strip whitespace (or other characters) from the beginning of a string
 • md5_file — Beregner md5 hash af en given fil
 • md5 — Beregner md5 hash af en streng
 • metaphone — Beregn metaphone-nøglen på en streng
 • money_format — Formaterer et tal som en valutastreng
 • nl_langinfo — Query language and locale information
 • nl2br — Indsætter HTML linieskift før alle nye linier i en streng
 • number_format — Formatér et nummer, med grupperede tusinder
 • ord — Returnere ASCII værdien af et tegn
 • parse_str — Parses the string into variables
 • print — Udskriv en streng
 • printf — Udskriv en formateret streng
 • quoted_printable_decode — Konverterer en quoted-printable streng til en 8 bit streng
 • quotemeta — Quote meta tegn
 • rtrim — Fjerner whitespace fra enden af en streng
 • setlocale — Sæt sprogindstillinger
 • sha1_file — Beregn sha1-hashen af en fil
 • sha1 — Beregn sha1-hashen af en streng
 • similar_text — Beregn ligheden mellem to strenge
 • soundex — Beregn soundexnøglen på en streng
 • sprintf — Returner en formateret streng
 • sscanf — Analyserer input fra en streng ud fra en struktur
 • str_getcsv — Parse a CSV string into an array
 • str_ireplace — Ikke verbalfølsom version af str_replace.
 • str_pad — Udvid en streng til en bestemt længe med en anden streng
 • str_repeat — Gentager en streng
 • str_replace — Erstatter alle forekomster af søgestrengen med erstatningsstrengen.
 • str_rot13 — Udfør rot13-transformeringen på en streng
 • str_shuffle — Blander tilfældigt en string
 • str_split — Omdanner en streng til et array
 • str_word_count — Return information about words used in a string
 • strcasecmp — Binær sikker case-insensitive strengsammenligning
 • strchr — Et alias for strstr
 • strcmp — Binær sikker strengsammenligning
 • strcoll — Locale based string comparison
 • strcspn — Find længde på begyndende del der ikke matcher en maske
 • strip_tags — Fjern HTML- og PHP-tags fra en streng
 • stripcslashes — Fjern backslashes fra en streng beskyttet med addcslashes
 • stripos — Find positionen på den første forekomst af en streng der ikke skelner mellem små og store bogstaver
 • stripslashes — Fjern backslashes fra en streng, der blevet beskyttet med addslashes
 • stristr — strstr uden forskel på store og små bogstaver
 • strlen — Få længen på en streng
 • strnatcasecmp — Case insensitive string comparisons using a "natural order" algorithm
 • strnatcmp — String comparisons using a "natural order" algorithm
 • strncasecmp — Binær sikker case-insensitive strengsammenligning af de første n tegn
 • strncmp — Binary safe string comparison of the first n characters
 • strpbrk — Søg en streng for ethvert sæt tegn
 • strpos — Find positionen på første forekomst af en streng
 • strrchr — Find the last occurrence of a character in a string
 • strrev — Vend om på en streng
 • strripos — Find position of last occurrence of a case-insensitive string in a string
 • strrpos — Find positionen på den sidste forekomst af et tegn i en streng
 • strspn — Find længden på det første segment der passer til en maske
 • strstr — Find første forekomst af en streng
 • strtok — Tokenize string
 • strtolower — Omdan en streng til små bogstaver
 • strtoupper — Omdan en streng til store bogstaver
 • strtr — Translate certain characters
 • substr_compare — Binary safe comparison of 2 strings from an offset, up to length characters
 • substr_count — Tæl antallet af delstreng fremkomster
 • substr_replace — Replace text within a portion of a string
 • substr — Returnerer en del af en streng
 • trim — Strip whitespace (or other characters) from the beginning and end of a string
 • ucfirst — Skriv en strengs første bogstav med stort
 • ucwords — Gør det første tegn i hvert ord til et stort bogstav
 • vfprintf — Write a formatted string to a stream
 • vprintf — Udskriv en formateret streng
 • vsprintf — Returnerer en formateret streng
 • wordwrap — Ombryd en streng ved et givent antal tegn ved hjælp af et ombrydningstegn