Forum und email

strlen

(PHP 4, PHP 5)

strlen — Få længen på en streng

Beskivelse

int strlen ( string $string )

Returnere længden på den givende string .

Example#1 Et strlen() eksempel

<?php
$str 
'abcdef';
echo 
strlen($str); // 6

$str ' ab cd ';
echo 
strlen($str); // 7
?>

Se også count() og mb_strlen().