Forum und email

convert_uuencode

(PHP 5)

convert_uuencode — Uuencode en streng

Beskrivelse

string convert_uuencode ( string $data )

convert_uuencode() indkoder en streng ved hjælp af uuencode algoritmen.

Uuencode oversætter alle strenge (inklusiv binære) til udskrivsværdie tegn, og gør dem derved sikre til netværksoverførelsel. Uuencode'et data er omkring 35% større end originalen.

Example#1 convert_uuencode() eksempel

<?php
$some_string 
"test\ntext text\r\n";

echo 
convert_uuencode($some_string);
?>

Se også convert_uudecode() og base64_encode().