Forum und email

convert_uudecode

(PHP 5)

convert_uudecode — Afkod en uuencode'et streng

Beskrivelse

string convert_uudecode ( string $data )

convert_uudecode() afkoder en uuencode'et streng.

Example#1 convert_uudecode() eksempel

<?php
/* Kan du gætte hvad dette vil udskrive? :) */
echo convert_uudecode("+22!L;W9E(%!(4\"$`\n`");
?>

Se også convert_uuencode().