Forum und email

strrpos

(PHP 4, PHP 5)

strrpos — Find positionen på den sidste forekomst af et tegn i en streng

Beskrivelse

int strrpos ( string $haystack , string $needle [, int $offset ] )

Returnerer den numeriske position på den sidste forekomst af needle i haystack -strengen. Bemærk at søgningen i dette tilfælde kun kan være et enkelt tegn i PHP 4. Hvis en streng bliver sendt som søgningen, så vil kun det første tegn blive brugt.

Hvis needle ikke bliver fundet, returnerer funktionen FALSE

Det er nemt at forveksle returværdierne "tegn blev fundet på plads 0" og "tegn blev ikke findet". Her er måden at finde forskellen:

<?php

// i PHP 4.0b3 og nyere:
$pos strrpos($mystring"b");
if (
$pos === false) { // bemærk: tre lighedstegn
    // ikke fundet
}

// i versioner ældre end 4.0b3:
$pos strrpos($mystring"b");
if (
is_bool($pos) && !$pos) {
    
// ikke fundet...
}
?>

Hvis needle ikke er en streng bliver den konverteret til et heltal og tilføjet som dens alfabetiske nummer.

Note: Siden PHP 5.0.0 kan offset sættes, for a begynde søgningen et vist antal tegn inde i strengen. Negative værdier vil få den til at søge et vist antal tegn fra slutningen af strengen.

Note: needle kan være en streng på mere end ét tegn, siden PHP 5.0.0

Se også strpos(), strripos(), strrchr(), substr(), stristr() og strstr().