Forum und email

strripos

(PHP 5)

strripos — Find position of last occurrence of a case-insensitive string in a string

Beskrivelse

int strripos ( string $haystack , string $needle [, int $offset ] )

Find position of last occurrence of a case-insensitive string in a string. Unlike strrpos(), strripos() is case-insensitive.

Parameterliste

haystack

needle

Note that the needle may be a string of one or more characters.

offset

The offset parameter may be specified to begin searching an arbitrary number of characters into the string.

Negative offset values will start the search at offset characters from the start of the string.

Returneringsværdier

Returns the numerical position of the last occurence of needle . Also note that string positions start at 0, and not 1.

If needle is not found, FALSE is returned.

Warning

Denne funktion returnerer muligvis en Boolean FALSE, men kan også returnere en ikke-Booleansk værdi som evalueres til FALSE, så som 0 eller "". Læs venligst sektionen om Booleans for mere information. brug === operatoren for at teste den værdi som returneres af denne funktion.

Eksempler

Example#1 A simple strripos() example

<?php
$haystack 
'ababcd';
$needle   'aB';

$pos      strripos($haystack$needle);

if (
$pos === false) {
    echo 
"Sorry, we did not find ($needle) in ($haystack)";
} else {
    echo 
"Congratulations!\n";
    echo 
"We found the last ($needle) in ($haystack) at position ($pos)";
}
?>

Ovenstående eksempel vil udskrive:

   Congratulations!
   We found the last (aB) in (ababcd) at position (2)