Forum und email

str_rot13

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

str_rot13 — Udfør rot13-transformeringen på en streng

Beskrivelse

string str_rot13 ( string $str )

Denne funktion udfører ROT13-enkodningen på str -argumentet og returnerer den resulterende streng. ROT13-enkodning rykker simpelthen hvert bogstav 13 pladser i alfabetet mens den efterlader ikke-alfa tegn urørte. Enkodning og dekodning bliver udført af den samme funktion, ved at give en enkodet streng som argument vil den originale verison blive returneret.

Example#1 str_rot13() eksempel

<?php

echo str_rot13('PHP 4.3.0'); // CUC 4.3.0

?>

Note: Denne funktion opførte sig underligt indtil PHP 4.3.0. Før denne version blev str også ændret, som hvis den var givet som reference.