Forum und email

echo

(PHP 4, PHP 5)

echo — Udskriv en eller flere strenge

Beskrivelse

void echo ( string $arg1 [, string $... ] )

Udskriver alle parametre.

echo() er faktisk ikke en funktion (det er en sprogkonstruktion) så det er ikke påkrævet at bruge paranteser med den. Faktisk, hvis du ønsker at sætte mere end et parameter i echo, må du ikke omslutte parametrene med parenteser.

Example#1 echo() eksempler

<?php
echo "Hej verden";

echo 
"Dette spreder
sig over flere linjer. Linjebrudene vil
også blive udskrevet"
;

echo 
"Dette spreder\nsig over flere linjer. Linjebrudene vil\nogså blive
udskrevet."
;

echo 
"At escape tegn bliver gjort \"Således\".";

// Du kan bruge varibaler i et echo-kald
$foo "foobar";
$bar "barbaz";

echo 
"foo er $foo"// foo er foobar

// Du kan også bruge arrays
$bar = array("value" => "foo");

echo 
"dette er {$bar['value']} !"// dette er foo !

// Brug af enkelte citationstegn vil udskrive variablens navn, ikke værdien af denne
echo 'foo er $foo'// foo er $foo

// Hvis du ikke bruger andre tegn, kan du bare echo'e variabler
echo $foo;          // foobar
echo $foo,$bar;     // foobarbarbaz

// Nogle foretrækker at bruge flere parametre fremfor sammenkædning
echo 'Denne ''streng ''blev ''lavet ''med flere parametre.'chr(10);
echo 
'Denne ' 'streng ' 'blev ' 'lavet ' 'med sammenkædning.' "\n";

echo <<<END
Det her bruger "here document"-syntaksen til at udskrive
flere linjer med $variabel indskydelse. Bemærk
at "here document" slutningen skal være på en linje
med bare et semikolon. Ikke nogle mellemrum!
END;

// Fordi echo ikke er en funktion, er det følgende eksemepel ugyldigt 
($some_var) ? echo 'sandt' : echo 'falsk';

// Dog vil det følgende eksempel virke:
($some_var) ? print('sandt'): print('falsk'); // print er en funktion
echo $some_var 'sandt''falsk'// bytter rundt på udsagnet
?>

echo() har også en genvejssyntaks, hvor du straks kan følge åbningstegnet med et ligmed-tegn. Denne korte syntaks virker kun med short_open_tag konfigurationsindstillingen slået til.

Jeg har <?=$foo?> foo.

For en kort diskusssion om forskellen mellem print() og echo(), se denne FAQTs Knowledge Base artikel: » https://www.faqts.com/knowledge_base/view.phtml/aid/1/fid/40

Note: Fordi dette er en indbygget sprogfunktion og ikke en funktion, kan den ikke blive kaldt vha. variable funktioner

Se også print(), printf() og flush().