Forum und email

print

(PHP 4, PHP 5)

print — Udskriv en streng

Beskrivelse

int print ( string $arg )

Udskriver arg . Returnerer altid 1.

print() er faktisk ikke en rigtig funktion (det er en sprogkonstruktion) så det er ikke påkrævet at bruge parenteser i dens parameterliste.

Example#1 print() eksempler

<?php
print("Hej verden");

print 
"print() virker også uden parenteser.";

print 
"Dette spreder sig over
flere linjer. Linjebrudene vil
også blive udskrevet."
;

print 
"Dette spreder sig over\nflere linjer. Linjebrudene vil\nogså blive
udskrevet."
;

print 
"At escape tegn bliver gjort \"Således\".";

// Du kan bruge variabler inde i et print-kald
$foo "foobar";
$bar "barbaz";

print 
"foo er $foo"// foo er foobar

// Du kan også bruge arrays
$bar = array("value" => "foo");

print 
"dette er {$bar['value']} !"// dette er foo !

// Brug af enkelte citationstegn vil udskrive variablens navn, ikke dens værdi
print 'foo er $foo'// foo er $foo

// Hvis du ikke bruger andre tegn, kan du bare udskrive variabler
print $foo;          // foobar

print <<<END
Det her bruger "here document"-syntaksen til at udskrive
flere linjer med $variabel indskydelse. Bemærk
at "here document" slutningen skal være på en linje
med bare et semikolon. Ikke nogle mellemrum!
END;
?>

For en kort diskussion om forskellen mellem print() og echo(), jævnfør denne FAQTs Knowledge Base artikel: » https://www.faqts.com/knowledge_base/view.phtml/aid/1/fid/40

Note: Fordi dette er en indbygget sprogfunktion og ikke en funktion, kan den ikke blive kaldt vha. variable funktioner

Se også echo(), printf() og flush().