Forum und email

str_repeat

(PHP 4, PHP 5)

str_repeat — Gentager en streng

Beskrivelse

string str_repeat ( string $input , int $multiplier )

Returnerer input_str gentaget multiplier gange. multiplier skal være større eller lig 0. Hvis multiplier er sat til 0, vil denne funktion returnere en tom streng.

Example#1 str_repeat() eksempel

<?php
echo str_repeat("-="10);
?>

Ovenstående eksempel vil udskrive:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Se også for, str_pad(), og substr_count().