Forum und email

str_split

(PHP 5)

str_split — Omdanner en streng til et array

Beskrivelse

array str_split ( string $string [, int $split_length ] )

Omdanner en streng til et array. Hvis den valgfrie split_length -parameter er specificeret, vil det returnerede array blive brudt ned i stykker, som hver er split_length lange, ellers vil hvert stykke være én karakter lang.

FALSE bliver returnere hvis split_length er mindre end 1. Hvis split_length s længde overskrider længden på hele string -parametren vil hele strengen blive returneret som det første (og eneste) array-element.

Example#1 Eksempler på brug afstr_split()

<?php

$str 
"Hej Ven";

$arr1 str_split($str);
$arr2 str_split($str3);

print_r($arr1);
print_r($arr2);

?>

Resultatet vil blive:

Array
(
  [0] => H
  [1] => e
  [2] => j
  [3] => 
  [4] => V
  [5] => e
  [6] => n
)

Array
(
  [0] => Hej
  [1] => Ven
)

Example#2 Eksempler relateret til str_split()

<?php

$str 
"Hej Ven";

echo 
$str{0};  // H
echo $str{7};  // n

// Skaber: array('H','e','j',' ','V','e','n')
$arr1 preg_split('//'$str, -1PREG_SPLIT_NO_EMPTY);

?>

Se også chunk_split(), preg_split(), split(), count_chars(), str_word_count() og for.