Forum und email

strtolower

(PHP 4, PHP 5)

strtolower — Omdan en streng til små bogstaver

Beskrivelse

string strtolower ( string $str )

Returnerer string med alle alfabetiske tegn konverteret til små tegn.

Bemærk at 'alfabetisk' er bestemt ud fra den nuværende locale. Dette betyder fx. at i standard "C" locale, vil tegn så som umlaut-A (Ä) ikke blive konverteret.

Example#1 strtolower() eksempel

<?php
$str 
"Oles Nye Autobil, Kører I Timen OTTE Mil";
$str strtolower($str);
echo 
$str// Udskriver oles nye autobil, kører i timen otte mil
?>

Note: Denne funktion er binary-safe.

Se også strtoupper(), ucfirst(), ucwords() og mb_strtolower().