Forum und email

swf_actiongotoframe

(PHP 4)

swf_actiongotoframe — Play a frame and then stop

Beskrivelse

void swf_actiongotoframe ( int $framenumber )

The swf_actiongotoframe() function will go to the frame specified by framenumber , play it, and then stop.

Parameterliste

framenumber

The frame number.

Returneringsværdier

Ingen værdi er returneret.