Forum und email

swf_actiongotolabel

(PHP 4)

swf_actiongotolabel — Display a frame with the specified label

Beskrivelse

void swf_actiongotolabel ( string $label )

The swf_actiongotolabel() function displays the frame with the label given by the label parameter and then stops.

Parameterliste

label

The frame label.

Returneringsværdier

Ingen værdi er returneret.