Forum und email

swf_actionnextframe

(PHP 4)

swf_actionnextframe — Go forward one frame

Beskrivelse

void swf_actionnextframe ( void )

Go forward one frame.

Returneringsværdier

Ingen værdi er returneret.