Forum und email

swf_enddoaction

(PHP 4)

swf_enddoaction — End the current action

Beskrivelse

void swf_enddoaction ( void )

Ends the current action started by the swf_startdoaction() function.

Returneringsværdier

Ingen værdi er returneret.