Forum und email

swf_endshape

(PHP 4)

swf_endshape — Completes the definition of the current shape

Beskrivelse

void swf_endshape ( void )

The swf_endshape() completes the definition of the current shape.

Returneringsværdier

Ingen værdi er returneret.