Forum und email

swf_pushmatrix

(PHP 4)

swf_pushmatrix — Push the current transformation matrix back unto the stack

Beskrivelse

void swf_pushmatrix ( void )

Pushes the current transformation matrix back onto the stack.

Returneringsværdier

Ingen værdi er returneret.