Forum und email

swf_removeobject

(PHP 4)

swf_removeobject — Remove an object

Beskrivelse

void swf_removeobject ( int $depth )

Removes the object at the depth specified by depth .

Parameterliste

depth

The depth, as an integer.

Returneringsværdier

Ingen værdi er returneret.