Forum und email

swf_setfont

(PHP 4)

swf_setfont — Change the current font

Beskrivelse

void swf_setfont ( int $fontid )

The swf_setfont() sets the current font to the value given by the fontid parameter.

Parameterliste

fontid

The font identifier.

Returneringsværdier

Ingen værdi er returneret.