Forum und email

swf_setframe

(PHP 4)

swf_setframe — Switch to a specified frame

Beskrivelse

void swf_setframe ( int $framenumber )

Changes the active frame to the specified on.

Parameterliste

framenumber

The frame number to be set.

Returneringsværdier

Ingen værdi er returneret.