Forum und email

swf_shapemoveto

(PHP 4)

swf_shapemoveto — Move the current position

Beskrivelse

void swf_shapemoveto ( float $x , float $y )

Moves the current position to the given point.

Parameterliste

x

x-coordinate of the target.

y

y-coordinate of the target.

Returneringsværdier

Ingen værdi er returneret.