Forum und email

swf_showframe

(PHP 4)

swf_showframe — Display the current frame

Beskrivelse

void swf_showframe ( void )

Outputs the current frame.

Returneringsværdier

Ingen værdi er returneret.