Forum und email

bcompiler_write_included_filename

(PECL bcompiler:0.5-0.8)

bcompiler_write_included_filename — Writes an included file as bytecodes

Description

bool bcompiler_write_included_filename ( resource $filehandle , string $filename )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Return values

Palauttaa TRUE onnistuessaan, muutoin FALSE.

Notes

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.