Forum und email

ccvs_add

(PHP 4 >= 4.0.3)

ccvs_add — Add data to a transaction

Description

string ccvs_add ( string $session , string $invoice , string $argtype , string $argval )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.