Forum und email

ccvs_auth

(PHP 4 >= 4.0.3)

ccvs_auth — Perform credit authorization test on a transaction

Description

string ccvs_auth ( string $session , string $invoice )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.