Forum und email

ccvs_lookup

(PHP 4 >= 4.0.3)

ccvs_lookup — Look up an item of a particular type in the database #

Description

string ccvs_lookup ( string $session , string $invoice , int $inum )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.