Forum und email

ccvs_new

(PHP 4 >= 4.0.3)

ccvs_new — Create a new, blank transaction

Description

string ccvs_new ( string $session , string $invoice )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.