Forum und email

ccvs_textvalue

(PHP 4 >= 4.0.3)

ccvs_textvalue — Get text return value for previous function call

Description

string ccvs_textvalue ( string $session )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.