Forum und email

chgrp

(PHP 4, PHP 5)

chgrp — Changes file group

Description

bool chgrp ( string $filename , mixed $group )

Attempts to change the group of the file filename to group .

Only the superuser may change the group of a file arbitrarily; other users may change the group of a file to any group of which that user is a member.

Parameters

filename

Path to the file.

group

A group name or number.

Return values

Palauttaa TRUE onnistuessaan, muutoin FALSE.

Notes

Note: Tämä functio ei toimi etätiedostojen kanssa koska tarkasteltavan tiedoston täytyy olla saatavilla palvelimen tiedostojärjestelmän kautta.

Note: Kun safe mode on käytössä, PHP tarkistaa onko käsiteltävien tiedostojen/hakemistojen UID sama kuin ajettavalla skriptillä.

See Also