Forum und email

dbplus_undoprepare

(PHP 4 >= 4.0.7, PECL dbplus:0.9)

dbplus_undoprepare — Prepare undo

Description

int dbplus_undoprepare ( resource $relation )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Parameters

relation

A relation opened by dbplus_open().

Return values

Notes

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.