Forum und email

dbplus_unlockrel

(PHP 4 >= 4.0.7, PECL dbplus:0.9)

dbplus_unlockrel — Give up write lock on relation

Description

int dbplus_unlockrel ( resource $relation )

Release a write lock previously obtained by dbplus_lockrel().

Parameters

relation

A relation opened by dbplus_open().

Return values

Notes

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.