Forum und email

dbplus_unselect

(PHP 4 >= 4.0.7, PECL dbplus:0.9)

dbplus_unselect — Remove a constraint from relation

Description

int dbplus_unselect ( resource $relation )

Calling dbplus_unselect() will remove a constraint previously set by dbplus_find() on relation .

Parameters

relation

A relation opened by dbplus_open().

Return values

Notes

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.