Forum und email

Imagick::blurImage

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::blurImage — Adds blur filter to image

Description

bool Imagick::blurImage ( float $radius , float $sigma [, int $channel ] )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Adds blur filter to image. Optional third parameter to blur a specific channel.

Parameters

radius

Blur radius

sigma

Standard deviation

channel

The Channeltype constant. When not supplied, all channels are blurred.

Return values

Returns TRUE on success.

Examples

Example#1 Using Imagick::blurImage():

Blur an image, then display to the browser.

<?php

header
('Content-type: image/jpeg');

$image = new Imagick('test.jpg');

$image->blurImage(5,3);
echo 
$image;

?>