Forum und email

Imagick::colorizeImage

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::colorizeImage — Blends the fill color with the image

Description

bool Imagick::colorizeImage ( ImagickPixel $colorize , ImagickPixel $opacity )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Blends the fill color with each pixel in the image.

Parameters

colorize

Colorize ImagickPixel object

opacity

Opacity ImagickPixel object

Return values

Returns TRUE on success.