Forum und email

Imagick::commentImage

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::commentImage — Adds a comment to your image

Description

bool Imagick::commentImage ( string $comment )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Adds a comment to your image.

Parameters

comment

The comment to add

Return values

Returns TRUE on success.

Examples

Example#1 Using Imagick::commentImage():

Commenting an image and retrieving the comment:

<?php

/* Create new Imagick object */
$im = new imagick();

/* Create an empty image */
$im->newImage(100100, new ImagickPixel("red"));

/* Add comment to the image */
$im->commentImage("Hello World!");

/* Display the comment */
echo $im->getImageProperty("comment");

?>